مدراک ویزای چین

  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
  • دو قطعه عکس رنگی 6 در 4 با پس زمینه روشن
  • پر کردن فرم قرارداد هیرمان گشت
  • ارائه amp; نامه تمکن مالی به مبلغ 100,000,000 ریال جهت سفارت چین
  • (نکته: سرپرست خانواده می‌تواند به جای تمام اعضای خانواده خود تنها یک نامه تمکن ارائه نماید؛ بدین صورت که این نامه باید تمکن سرپرست خانواده را به ازای تمام اعضا نشان دهد. به طور مثال برای یک خانواده 4 نفره، سرپرست خانواده (پدر یا مادر و فرقی مابین این دو نیست) باید نامه تمکن با حداقل موجودی 400,000,000 ریال جهت ارائه به سفارت چین تهیه نماید و یک کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه خود به آژانس تحویل دهد.)