تور۸روزه مالزی (۴شب کوالالامپور ۳شب سنگاپور)

کد تور : Hirman_958

تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۶/۲۱
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۶/۲۹
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
22:30
ساعت رفت
23:15
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
sandpiper / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
Frangrance / singapure /
Top
Standard
۳شب
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۴۱ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۴۰۲ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۴۱ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۰۲ دلار
۲
sandpiper / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
SANDPIPER / singapure /
Standard
۳شب
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۶۳ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۴۴۶ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۶۳ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۱۱ دلار
۳
flamingoflamingo/فلامینگو / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
VALUE / singapure /
Standard
۳شب
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۹۰ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۵۰۰ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۹۰ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۲۲ دلار
۴
ROYAL / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
FORT CANNING / singapure /
Standard
۳شب
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۳۷ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۵۹۴ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۳۷ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۴۱ دلار
۵
ROYAL / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
DESTINATION / singapure /
Standard
۳شب
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۶۷ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۶۵۴ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۶۷ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۵۳ دلار
۶
ConcordConcord/کنکورد / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
ROYAL QUEEN / singapure /
Standard
۳شب
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۶۸ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۵۶۵ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۶۸ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۵۳ دلار
۷
ConcordConcord/کنکورد / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
Orchard / singapure /
Top
Standard
۳شب
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۹۰ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۷۰۰ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۹۰ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۶۲ دلار
۸
ConcordConcord/کنکورد / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
COURTYARD / singapure /
Standard
۳شب
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۴۳۳ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۷۸۶ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۷۹ دلار
۹
Sunway PutraSunway Putra/سان وی پوترا / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
GRAND COPTHORN / singapure /
Standard
۳شب
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۴۶۵ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۸۵۰ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۴۶۵ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۹۲ دلار
۱۰
SheratonSheraton/شراتون / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
PAN PACIFIC / singapure /
Standard
۳شب
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۶۳۱ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱,۱۸۲ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۶۳۱ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۵۸ دلار
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
sandpiper / BB
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۴۱ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۴۰۲ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۴۱ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۰۲ دلار

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
sandpiper / BB
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۶۳ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۴۴۶ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۶۳ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۱۱ دلار

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
flamingoflamingo/فلامینگو / BB
Standard
۴شب
VALUE /
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۹۰ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۵۰۰ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۹۰ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۲۲ دلار

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
ROYAL / BB
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۳۷ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۵۹۴ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۳۷ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۴۱ دلار

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
ROYAL / BB
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۶۷ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۶۵۴ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۶۷ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۵۳ دلار

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
ConcordConcord/کنکورد / BB
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۶۸ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۵۶۵ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۶۸ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۵۳ دلار

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
ConcordConcord/کنکورد / BB
Standard
۴شب
Orchard /
Top
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۹۰ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۷۰۰ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۹۰ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۶۲ دلار

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
ConcordConcord/کنکورد / BB
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۴۳۳ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۷۸۶ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۷۹ دلار

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۴۶۵ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۸۵۰ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۴۶۵ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۹۲ دلار

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
SheratonSheraton/شراتون / BB
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۶۳۱ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱,۱۸۲ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۶۳۱ دلار
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۵۸ دلار
به اشتراک بگذارید:
۱ترانسفر فرودگاهی ۲ لیدر فارسی زبان ۳ بلیط رفت و برگشت ۴ بیمه مسافرتی
۱پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار الزامی ۲ آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی ۳ عکس ۳*۴
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. *** نرخ کودک زیر ۲ سال ۵۵۰.۰۰۰ تومان می باشد. *** برای افراد بالای ۶۰ سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.