تور ۷ روزه ازمیر

کد تور : Hirman_953

تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۵/۲۹
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۶/۷
مدت اقامت : ۶ و ۷
سفر هوایی : سان اکسپرس
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
03:15
ساعت رفت
20:50
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
life corner / İzmir / BB
Standard
۶شب
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲
kaya prestigekaya prestige/کایا پرستیژ / İzmir / BB
Standard
۶شب
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳
Ramada plazaRamada plaza/رامادا پلازا / İzmir / BB
Standard
۶شب
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴
Karaca IzmirKaraca Izmir/کاراکا ازمیر / İzmir / BB
Standard
۶شب
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵
kaya thermal izmir / İzmir / BB
Standard
۶شب
۸,۰۲۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶
MOVENPIC HOTEL / İzmir / BB
Lux
Standard
۶شب
۸,۰۲۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۷
Hilton IzmirHilton Izmir/هیلتون ازمیر / İzmir / BB
Standard
۶شب
۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۱۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸
SWISS HOTEL IZMIR / İzmir / BB
Top
Standard
۶شب
۹,۲۲۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۲۴۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۲۴۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۲۴۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۸۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
MOVENPIC HOTEL / BB
Lux
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۲۲۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس 
ترانسفر فرودگاهی 
۶ شب اقامت در هتل 
راهنمای فارسی زبان 
بیمه مسافرتی
  • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
  • نرخ تور برای کودک زیر ۲ سال ۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد. 
    مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد. 
    بار مجاز مسافر ۳۰ کیلو می باشد.