مالزی ۸ روزه ویژه ماه ژانویه

کد تور : Hirman_948

 • بنا بر اطلاعیه گردشگری کشور مالزی کلیه مسافرانی که از تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ به این کشور سفر می کنند موظفند مبلغ ۱۰ رینگیت ( تقریبا معادل ۲/۵ دلار آمریکا) بابت هر شب اقامت مستقیما به هتل پرداخت نمایند. این مبلغ توسط مسافر در محل اقامت پرداخت می گردد.
تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۱۰/۸
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۱۱/۱
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
21:55
ساعت رفت
23:30
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
sandpiper / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
Pacefic Express / kuala lampur / BB
Standard
۰شب
sanisani/سانی / kuala lampur / BB
Standard
۰شب
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲
flamingoflamingo/فلامینگو / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۳
Silka / kuala lampur / BB
Top
Standard
۷شب
۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴
CosmoCosmo/کوسمو / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۵
royale chulan bukit bintang / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۶
Federal / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۴,۶۷۵,۰۰۰ تومان ۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۷
Sunway PutraSunway Putra/سان وی پوترا / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
Furma / kuala lampur / BB
Standard
۰شب
VerdanthillVerdanthill/وردانت هیل / kuala lampur / BB
Standard
۰شب
۴,۸۱۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸
Pacific Regency / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۴,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۷۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۵۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۹
Ramada suit / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
novotelnovotel/نووتل / kuala lampur / BB
Standard
۰شب
۴,۹۶۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۵۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰
Dorset regencyDorset regency/دورست رجنسی / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
ConcordConcord/کنکورد / kuala lampur / BB
Standard
۰شب
۵,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱
Pullman / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
Royale ChulanRoyale Chulan/رویال چولان / kuala lampur / BB
Standard
۰شب
۵,۶۷۵,۰۰۰ تومان ۹,۰۱۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Renaissance East Renaissance East /رنوسانس است / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۵,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۹,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۵۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳
SheratonSheraton/شراتون / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۶,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۹۶۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴
Grand MillenniumGrand Millennium/گرند میلنیوم / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۶,۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵
JW Marriot / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۷,۲۳۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۲۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶
Ritz Carltoon / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۷,۶۶۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۸۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷
Shangri La / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۷,۸۱۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۳۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
sandpiper / BB
Standard
۷شب
Standard
۰شب
sanisani/سانی / BB
Standard
۰شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
flamingoflamingo/فلامینگو / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Silka / BB
Top
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
CosmoCosmo/کوسمو / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۴۵,۰۰۰ تومان
۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان
۶,۶۴۵,۰۰۰ تومان
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Federal / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۶۷۵,۰۰۰ تومان
۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
Furma / BB
Standard
۰شب
Standard
۰شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۸۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۱۱۵,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۸۸۵,۰۰۰ تومان
۷,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۰۵۵,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
novotelnovotel/نووتل / BB
Standard
۰شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۹۶۵,۰۰۰ تومان
۷,۴۴۵,۰۰۰ تومان
۴,۱۵۵,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
ConcordConcord/کنکورد / BB
Standard
۰شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Pullman / BB
Standard
۷شب
Standard
۰شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۶۷۵,۰۰۰ تومان
۹,۰۱۵,۰۰۰ تومان
۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۷۴۵,۰۰۰ تومان
۹,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۹۵۵,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
SheratonSheraton/شراتون / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۰۹۵,۰۰۰ تومان
۹,۹۶۵,۰۰۰ تومان
۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
JW Marriot / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۲۳۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان
۶,۴۲۵,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۶۶۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان
۶,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Shangri La / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۸۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۱۳۵,۰۰۰ تومان
۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
 • بليط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان
 • ۷ شب اقامت با صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهي
 • راهنما
 • بیمه مسافرتی
 • سیم کارت
 • یک گشت شهری
 • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
 • پرداخت ۵۰% مبلغ تور هنگام رزرواسیون الزامیست
 • پرواز بصورت چارتر و قوانین کنسلی براساس قوانین ایرلاین و سازمان میراث فرهنگی محاسبه می گردد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر می باشد و آژانس هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد .
 • نرخ کودک زیر ۲ سال ۳۰۰/۰۰۰ تومان می باشد .​