تور تایلند(بانکوک+ پاتایا)۳۱ شهریور

کد تور : Hirman_933

تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۶/۳۱
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۷/۸
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
22:10
ساعت رفت
22:30
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Happyland / Bangkok / BB
Standard
۳شب
mp residence hotel / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۲
h2 bankok / Bangkok / BB
Standard
۳شب
sawasdee sunshine / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۶,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۱۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۱۵,۰۰۰ تومان
۳
h residence / Bangkok / BB
Standard
۳شب
sun resort / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۶,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۷۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۶۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۶۵,۰۰۰ تومان
۴
shadi home / Bangkok / BB
Standard
۳شب
sawadi pattaya / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۶,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۷۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۶۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۶۵,۰۰۰ تومان
۵
Myhote / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Siwalai City / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۶,۷۲۵,۰۰۰ تومان ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان - ۶,۴۲۵,۰۰۰ تومان
۶
Miramar / Bangkok / BB
Standard
۳شب
FX Hotel Pattaya / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۶,۷۷۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان - ۶,۳۷۵,۰۰۰ تومان
۷
ibis sathorn / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Manita Boutique / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان - ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۸
picnic hotel / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Boutiqe City / Pattaya / BB
Top
Standard
۴شب
۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۷۲۵,۰۰۰ تومان ۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۹
lefenix / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Markland / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۷,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۹,۰۷۵,۰۰۰ تومان ۷,۰۱۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰
Bangkok Palace / Bangkok / BB
Standard
۳شب
selection / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان - ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
Ramada D MA / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Pattaya Seaview / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۷,۵۷۵,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان - ۷,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲
mercur makkasan / Bangkok / BB
Standard
۳شب
vista / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۷,۹۶۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۷۵,۰۰۰ تومان - ۷,۶۶۵,۰۰۰ تومان
۱۳
avani atrium bankok / Bangkok / BB
Top
Standard
۳شب
citrus grand hotel / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۸,۰۲۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان - ۷,۷۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴
MANDARIN CENTER POINT / Bangkok / BB
Standard
۳شب
LONG BEACH / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۸,۲۷۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان - ۷,۹۷۵,۰۰۰ تومان
۱۵
THE SOKOSOL / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Welcome World / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان - ۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶
land mark land caster / Bangkok / BB
Standard
۳شب
dusit thani / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۹,۹۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۲۷۵,۰۰۰ تومان - ۹,۶۱۵,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Happyland / BB
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۲۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۶,۰۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۱۵,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
sun resort / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۴۶۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۷۵,۰۰۰ تومان
۶,۲۶۵,۰۰۰ تومان
۶,۱۶۵,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
shadi home / BB
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۴۶۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۷۵,۰۰۰ تومان
۶,۲۶۵,۰۰۰ تومان
۶,۱۶۵,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Myhote / BB
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۷۲۵,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
-
۶,۴۲۵,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Miramar / BB
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۷۷۵,۰۰۰ تومان
۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
-
۶,۳۷۵,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان
-
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Boutiqe City / BB
Top
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۲۵,۰۰۰ تومان
۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
lefenix / BB
Standard
۳شب
Markland / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۲۱۵,۰۰۰ تومان
۹,۰۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۰۱۵,۰۰۰ تومان
۶,۹۱۵,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
selection / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
-
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۵۷۵,۰۰۰ تومان
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
-
۷,۲۷۵,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
vista / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۹۶۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۵۷۵,۰۰۰ تومان
-
۷,۶۶۵,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
-
۷,۷۲۵,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
LONG BEACH / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
-
۷,۹۷۵,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
-
۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۹۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۷۵,۰۰۰ تومان
-
۹,۶۱۵,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
 • ترانسفر فرودگاهی 
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ویزای گروهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • نرخ کودک زیر دو سال ۹۹۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
 • برخی هتل ها کودک با تخت پذیرش نمی کنند،برای همین برای آنها نرخی درج نشده است.
 • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد
 • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
 • پرداخت۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.