تور تایلند(بانکوک+پوکت) ۳۱ شهریور

کد تور : Hirman_932

 • این پکیج شامل ۹۰/۰۰۰ تومان کاهش نرخ می باشد.
تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۶/۳۱
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۷/۸
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
22:10
ساعت رفت
22:35
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Happyland / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Patong Holiday / Phuket / BB
Standard
۴شب
۷,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۸,۱۳۵,۰۰۰ تومان ۶,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۸۵,۰۰۰ تومان
۲
h2 bankok / Bangkok / BB
Standard
۳شب
sharaya residence / Phuket / BB
Standard
۴شب
۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۳
h residence / Bangkok / BB
Standard
۳شب
the natural resort / Phuket / BB
Standard
۴شب
۷,۴۲۵,۰۰۰ تومان ۸,۴۲۵,۰۰۰ تومان - ۷,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۴
shadi home / Bangkok / BB
Standard
۳شب
i dee hotel / Phuket / BB
Standard
۴شب
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵
Miramar / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Andatel Grandé / Phuket / BB
Standard
۴شب
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۲۵,۰۰۰ تومان - ۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۶
picnic hotel / Bangkok / BB
Standard
۳شب
phoenix grand / Phuket / BB
Standard
۴شب
۷,۹۶۵,۰۰۰ تومان ۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان - ۷,۶۶۵,۰۰۰ تومان
۷
Bangkok Palace / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Araya Beach Patong / Phuket / BB
Standard
۴شب
۸,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۹,۷۷۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۲۵,۰۰۰ تومان ۷,۸۲۵,۰۰۰ تومان
۸
ibi ssathorn / Bangkok / BB
Standard
۳شب
ibis / Phuket / BB
Standard
۴شب
۸,۲۲۵,۰۰۰ تومان ۹,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۲۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۲۵,۰۰۰ تومان
۹
Ramada D MA / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Patong Heritage / Phuket / BB
Standard
۴شب
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
prince palace hotel / Bangkok / BB
Standard
۳شب
the marina phuket / Phuket / BB
Standard
۴شب
۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱
mercur makkasan / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Royal Paradise / Phuket / BB
Top
Standard
۴شب
۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲
MANDARIN CENTER POINT / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Centara Blue Marine / Phuket / BB
Standard
۴شب
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان ۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳
avani / Bangkok / BB
Standard
۳شب
FISHERMAN / Phuket / BB
Standard
۴شب
۹,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۹,۰۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۹۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴
BAIYOK SKY HOTEL / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Duangjitt / Phuket / BB
Standard
۴شب
۱۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۱۵,۰۰۰ تومان ۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵
THE SOKOSOL / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Thavorn Beach Village / Phuket / BB
Standard
۴شب
۱۰,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان - ۹,۹۴۵,۰۰۰ تومان
۱۶
land mark land caster / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Marriott Resort / Phuket / BB
Standard
۴شب
۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Happyland / BB
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۰۸۵,۰۰۰ تومان
۸,۱۳۵,۰۰۰ تومان
۶,۸۸۵,۰۰۰ تومان
۶,۷۸۵,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۴۲۵,۰۰۰ تومان
۸,۴۲۵,۰۰۰ تومان
-
۷,۱۲۵,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
shadi home / BB
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Miramar / BB
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۲۵,۰۰۰ تومان
-
۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۹۶۵,۰۰۰ تومان
۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
-
۷,۶۶۵,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۹,۷۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۹۲۵,۰۰۰ تومان
۷,۸۲۵,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
ibis / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۲۲۵,۰۰۰ تومان
۹,۹۷۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۷,۹۲۵,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Royal Paradise / BB
Top
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان
۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
avani / BB
Standard
۳شب
FISHERMAN / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۲۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان
۹,۰۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۹۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Duangjitt / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۱۵,۰۰۰ تومان
۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰,۲۴۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان
-
۹,۹۴۵,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
 • ترانسفر فرودگاهی 
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ویزای گروهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • نرخ کودک زیر دو سال ۹۹۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
 • برخی هتل ها کودک با تخت پذیرش نمی کنند،برای همین برای آنها نرخی درج نشده است.
 • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد
 • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
 • پرداخت۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.