تور تایلند(پاتایا+پوکت) ۳۱ شهریور

کد تور : Hirman_931

 • این پکیج شامل ۵۰/۰۰۰ تومان کاهش نرخ می باشد.
تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۶/۳۱
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۷/۸
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
21:00
ساعت رفت
09:50
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
mp residence hotel / Pattaya / BB
Standard
۳شب
Patong Holiday / Phuket / BB
Standard
۴شب
۷,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۸,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۶,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۸۵,۰۰۰ تومان
۲
sawasdee sunshine / Pattaya / BB
Standard
۳شب
sharaya residence / Phuket / BB
Standard
۴شب
۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۳
The Sun resort / Pattaya / BB
Standard
۳شب
sharaya boutiqe / Phuket / BB
Standard
۴شب
۷,۵۲۵,۰۰۰ تومان ۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۲۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۲۵,۰۰۰ تومان
۴
sawadi pattaya / Pattaya / BB
Standard
۳شب
i dee hotel / Phuket / BB
Standard
۴شب
۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۵
Siwalai City / Pattaya / BB
Standard
۳شب
Andatel Grandé / Phuket / BB
Standard
۴شب
۷,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۸,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان
۶
Manita Boutique / Pattaya / BB
Standard
۳شب
phoenix grand / Phuket / BB
Standard
۴شب
۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۹,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۷
FX Hotel Pattaya / Pattaya / BB
Standard
۳شب
Patong Heritage / Phuket / BB
Standard
۴شب
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۱۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸
Markland / Pattaya / BB
Standard
۳شب
Araya Beach Patong / Phuket / BB
Standard
۴شب
۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان - ۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۹
boutique city / Pattaya / BB
Standard
۳شب
the marina phuket / Phuket / BB
Standard
۴شب
۸,۵۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰
selection / Pattaya / BB
Standard
۳شب
Royal Paradise / Phuket / BB
Top
Standard
۴شب
۸,۷۵۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۱۵,۰۰۰ تومان - ۸,۴۵۵,۰۰۰ تومان
۱۱
Pattaya Seaview / Pattaya / BB
Standard
۳شب
Centara Blue Marine / Phuket / BB
Standard
۴شب
۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۸,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲
citrus grand hotel / Pattaya / BB
Standard
۳شب
FISHERMAN / Phuket / BB
Standard
۴شب
۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان - ۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۱۳
Vista Pattaya / Pattaya / BB
Standard
۳شب
Deevana patong resort / Phuket / BB
Standard
۴شب
۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۶۵,۰۰۰ تومان ۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴
LONG BEACH / Pattaya / BB
Standard
۳شب
Duangjitt / Phuket / BB
Standard
۴شب
۹,۷۵۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان - ۹,۴۵۵,۰۰۰ تومان
۱۵
Welcome World / Pattaya / BB
Standard
۳شب
Thavorn Beach Village / Phuket / BB
Standard
۴شب
۱۰,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۱۶
The Bayview / Pattaya / BB
Standard
۳شب
Novotel / Phuket / BB
Standard
۴شب
۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان - ۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷
dusit thani / Pattaya / BB
Standard
۳شب
Marriott Resort / Phuket / BB
Standard
۴شب
۱۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۳۲۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۰۸۵,۰۰۰ تومان
۸,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۶,۸۸۵,۰۰۰ تومان
۶,۷۸۵,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۵۲۵,۰۰۰ تومان
۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۲۵,۰۰۰ تومان
۷,۲۲۵,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۹۵,۰۰۰ تومان
۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۹,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Markland / BB
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
-
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۵۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۸,۳۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۲۱۵,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
selection / BB
Standard
۳شب
Royal Paradise / BB
Top
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۷۵۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۸۱۵,۰۰۰ تومان
-
۸,۴۵۵,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان
۸,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
FISHERMAN / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
-
۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۶۵,۰۰۰ تومان
۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
LONG BEACH / BB
Standard
۳شب
Duangjitt / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۷۵۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان
-
۹,۴۵۵,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Novotel / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
-
۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۳۲۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
 • ترانسفر فرودگاهی 
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ویزای گروهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • نرخ کودک زیر دو سال ۹۹۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
 • برخی هتل ها کودک با تخت پذیرش نمی کنند،برای همین برای آنها نرخی درج نشده است.
 • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد
 • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
 • پرداخت۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.