استانبول ویژه تا ۹ مرداد

کد تور : Hirman_921

 • مبلغ پرواز به نرخ تور اضافه می گردد.
 • پکیج محدود به ۳ شب نمیشود و امکان رزرو شبهای بیشتر نیز وجود دارد.
تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۴/۱۳
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۵/۹
مدت اقامت : ۳ و ۴
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
06:15
ساعت رفت
12:15
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sabena / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۵۵ دلار ۱۰۵ دلار ۳۵ دلار -
۲
vizon / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۱۰۰ دلار ۱۹۰ دلار ۳۵ دلار -
۳
kervansaray / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۱۰۰ دلار ۱۸۰ دلار ۵۵ دلار -
۴
Icon / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۱۰۵ دلار ۲۰۰ دلار ۶۰ دلار -
۵
Nova Plaza / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۱۱۰ دلار ۲۱۰ دلار ۱۱۰ دلار -
۶
Grand halic / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۱۳۰ دلار ۲۱۰ دلار ۷۰ دلار -
۷
Dedeman / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۱۴۰ دلار ۲۶۰ دلار ۸۰ دلار -
۸
Lazzoni Istanbul / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۱۴۵ دلار ۲۶۵ دلار ۹۵ دلار -
۹
Avantgarde / Istanbul / BB
Standard
۳شب
Grand Oztanik / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۱۵۰ دلار ۲۹۵ دلار ۸۵ دلار -
۱۰
Lemeridien / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۲۲۰ دلار ۴۱۵ دلار ۱۱۰ دلار -
۱۱
Hilton Bomonti / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۲۳۰ دلار ۴۴۰ دلار ۹۰ دلار -
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sabena / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵۵ دلار
۱۰۵ دلار
۳۵ دلار
-

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
vizon / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰۰ دلار
۱۹۰ دلار
۳۵ دلار
-

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰۰ دلار
۱۸۰ دلار
۵۵ دلار
-

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Icon / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰۵ دلار
۲۰۰ دلار
۶۰ دلار
-

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Nova Plaza / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱۰ دلار
۲۱۰ دلار
۱۱۰ دلار
-

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۳۰ دلار
۲۱۰ دلار
۷۰ دلار
-

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Dedeman / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۴۰ دلار
۲۶۰ دلار
۸۰ دلار
-

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۴۵ دلار
۲۶۵ دلار
۹۵ دلار
-

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Avantgarde / BB
Standard
۳شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۵۰ دلار
۲۹۵ دلار
۸۵ دلار
-

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Lemeridien / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲۲۰ دلار
۴۱۵ دلار
۱۱۰ دلار
-

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲۳۰ دلار
۴۴۰ دلار
۹۰ دلار
-
به اشتراک بگذارید:
 • پرواز رفت و برگشت با ایرباس ماهان –
 • هتل با صبحانه به تعداد شب های اقامت –
 • بیمه مسافرتی –
 • راهنمای فارسی زبان –
 • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی _
 • یک گشت شهری همراه با نهار + یک روز گشت آسیایی همراه با نهار
 • پاسپورت با ۵ ماه اعتبار از زمان سفر
 • لطفا به نکات زیر توجه فرمایید :
 • ۱ .به نفر سوم تخت اضافه سفر ی با نرخ دو تخته تعلق می گیرد.
 • ۲ .مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ  به عهده ی خود شخص مسافر می باشد.
 • ۳ .هزینه بیمه مسافرتی برای افراد بالای ۵۰ سال ۵۰ هزار تومان می باشد که میبایست به مبلغ کل پکیج اضافه گردد.
 • ۴ .هزینه عوارض خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.