آنتالیا لحظه آخری ویژه ۲۳ خرداد

کد تور : Hirman_917

 • در صورت تسویه کامل، افزایش نرخ شامل پکیج نمی شود ولی در صورت عدم تسویه مبلغ، به علت نوسانات ارزی مابه التفاوت مبلغ اعمال می گردد.
تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۳/۲۳
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۳/۳۰
مدت اقامت : ۶ و ۷
سفر هوایی : ایران ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
23:00
ساعت رفت
01:30
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
lara palace / Antalya / BB
Standard
۶شب
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲
lara palace / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۳
Himeros beach / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۲,۹۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴
belkon / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۵
Lara Hadrianus / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۶
maya world / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۷
RAMADA RESORT SIDE / Antalya / ALL
Top
Standard
۶شب
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸
PALMET BEACH RESORT / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۹
ARMAS GUL BEACH / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰
THRONE SEAGATE / Antalya / UALL
Lux
Standard
۶شب
۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱
IMPERIAL SUNLAND / Antalya / UALL
Top
Standard
۶شب
۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Grand Park Lara / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳
transatlantik / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۶,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴
lara family club / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵
orange county belek / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶
ramada resort lara / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۶,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷
KERVANSARAY KUNDU / Antalya / UALL
Lux
Standard
۶شب
۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸
Kervansaray Lara / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹
crystal water world / Antalya / UALL
Top
Standard
۶شب
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰
AMARA PRESTIGE / Antalya / UALL
Top
Standard
۶شب
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱
orange county resort kemer / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲
Rixos Sungate / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳
GRANADA LUXURY / Antalya / UALL
Top
Standard
۶شب
۱۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲۴
DELPHIN DIVA / Antalya / UALL
Top
Standard
۶شب
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵
titanic beach lara / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
lara palace / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۹۱۵,۰۰۰ تومان
۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
belkon / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
maya world / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
RAMADA RESORT SIDE / ALL
Top
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
THRONE SEAGATE / UALL
Lux
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
IMPERIAL SUNLAND / UALL
Top
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
KERVANSARAY KUNDU / UALL
Lux
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
crystal water world / UALL
Top
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۲۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
AMARA PRESTIGE / UALL
Top
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۲۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۲۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Rixos Sungate / UALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۲۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
GRANADA LUXURY / UALL
Top
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۲۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
DELPHIN DIVA / UALL
Top
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
 • خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر ( دنیزلی ) –
 • ۶ شب اقامت –
 • راهنمای فارسی زبان –
 • ترانسفر فرودگاهی –
 • بیمه مسافرتی یک گشت خرید تمام روز ( روز آخر IKEA – ARASTA BAZAR – AGORA MALL – OZDELIK MALL) - به استثناء هتل های Lara Family Club – Ramada Resort
 • کپی پاسپورت با ۶ ماه اعتبار
 • نرخ تور برای کودک زیر دو سال ۲۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.
 • پرداخت۷۰%مبلغ تور به هنگام عقد قرارداد الزامی است.
 • در مجموعه هتل های رویال و دلفین نرخ کودک با تخت تا سن ۶ سال می باشد و بالای ۶ سال نرخ بزرگسال محاسبه می گردد.