تور اسپانیا +پرتغال۱۰ شب و ۱۱ روز ویژه نوروز ۹۸

کد تور : Hirman_903

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۱/۱۲
مدت اقامت : ۱۰ و ۱۱
سفر هوایی : ترکیش
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
barcelona / Barcelona / BB
Standard
۴شب
intercontinentakl / Madrid /
Top
Standard
۳شب
/ Lisbon /
Standard
۳شب
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲,۶۹۰ یورو
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳,۶۹۰ یورو
۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲,۴۹۰ یورو
۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱,۱۹۰ یورو
۲
barcelona / Barcelona / BB
Standard
۴شب
MADRID / Madrid /
Standard
۲شب
5star hotel / Lisbon /
Standard
۳شب
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
barcelona / BB
Standard
۴شب
Standard
۳شب
/
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲,۶۹۰ یورو
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳,۶۹۰ یورو
۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲,۴۹۰ یورو
۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱,۱۹۰ یورو

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
barcelona / BB
Standard
۴شب
MADRID /
Standard
۲شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید: