استانبول۴شب ویژه ۱و۷ آذر

کد تور : Hirman_865

  • تور استانبول با سایر پروازهای ایرانی و ترک قابل اجرا می باشد...
تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۸/۲۶
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۹/۸
مدت اقامت : ۴ و ۵
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
06:50
ساعت رفت
13:25
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Gorur / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲
Grand Liza / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳
TAKSIM TRUST / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴
Sabena / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۵
Icon / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
Green Park Taksim / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
Ramada merter / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
Dedeman / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
Biz Cevahir / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
Standard
۳شب
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
Doubletree Hilton / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Elysium / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
Grand Hyatt / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Gorur / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Grand Liza / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sabena / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Icon / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Dedeman / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Elysium / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
  • بلیط رفت و برگشت ماهان ایر
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت هتل با صبحانه
  • پاسپورت با ۷ ماه اعتبار
  • تور به صورت چارتری و غیر قابل استرداد می باشد.
  • نرخ نوزاد زیر ۲ سال ۳۹۰/۰۰۰ تومان می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از هر لحاظ به عهده مسافر می باشد.