تور ارمنستان ۳شب و ۴ روز ویژه ۶ و ۱۱ آذر ماه

کد تور : Hirman_850

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۹/۱۱
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۹/۱۴
مدت اقامت : ۳ و ۴
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
14:50
ساعت رفت
02:45
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
king / Yerevan / BB
Standard
۳شب
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲
Comfort / Yerevan / BB
Top
Standard
۳شب
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳
Shirak / Yerevan / BB
Standard
۳شب
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴
Diamond / Yerevan / BB
Standard
۳شب
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۵
Ararat / Yerevan / BB
Standard
۳شب
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۶
Grand Hotel / Yerevan / BB
Standard
۳شب
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
king / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Comfort / BB
Top
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Shirak / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Diamond / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Ararat / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
  • بلیت رفت و برگشت هواپیمایی ماهان ایر
  • اقامت هتل با صبحانه
  •  ترانسفر فرودگاهی و لیدر فارسی زبان 
  •  بیمه مسافرتی 
  •  
  • پاسپورت با ۷ ماه اعتبار از تاریخ سفر
  • نر خ کودک زیر دوسال ۱۹۵/۰۰۰ تومان میباشد
  •  هتل و پرواز گارانتی می باشد  ود صورت کنسلی سوخت کامل میشود  
  • گرداخت ۵۰ درصد مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی میباشد 
  • هتل و پرواز به صورت فول چارتر  و غیر قابل استرداد می باشد