فرانسه ۸روز ویژه ۱۴ و ۲۱ دی ماه

کد تور : Hirman_843

  • نرخ پرواز به قیمت تور اضافه می گردد.
  • نرخ رقابتی ویژه آذر ماه
تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : ایران ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
12:45
ساعت رفت
22:30
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
PARIS / Paris / BB
Standard
۷شب
۴,۱۹۰,۰۰۰ یورو ۴,۱۹۰,۰۰۰ یورو ۳,۸۹۰,۰۰۰ یورو ۳,۸۹۰,۰۰۰ یورو
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
PARIS / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۱۹۰,۰۰۰ یورو
۴,۱۹۰,۰۰۰ یورو
۳,۸۹۰,۰۰۰ یورو
۳,۸۹۰,۰۰۰ یورو
به اشتراک بگذارید: