تور ایتالیا - اسپانیا ۶ شب

کد تور : Hirman_82

 • تور در تاریخ ۴ خرداد هم موجود می باشد.
تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۲/۲۷
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۳/۳
مدت اقامت : ۶ و ۷
سفر هوایی : آلایتالیا
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۶-۱۲ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
/ Rome / BB
Standard
۳شب
/ Barcelona / BB
Standard
۳شب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱,۴۹۰ یورو
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲,۰۹۰ یورو
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱,۳۹۰ یورو
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۹۰ یورو
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
/ BB
Standard
۳شب
/ BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱,۴۹۰ یورو
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲,۰۹۰ یورو
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱,۳۹۰ یورو
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۹۰ یورو
به اشتراک بگذارید:
 
 • اصل گذرنامه بین المللی باحداقل یکسال اعتبارلطفا محل امضاء دارنده گذرنامه امضاء گردد. (
 • دو قطعه عکس 4 * 3  رنگی زمینه سفید ) حتی همراهان و کودکان (
 • ترجمه کامل شناسنامه متقاضی .
 • ترجمه کامل اسناد اموال غیر منقول بنام متقاضی و یا همسر .
 • تمکن + ریز پرینت 3 ماهه با مانده حساب 40/000/000تومان برای هر نفر، پرینت بایستی توسط  رئیس شعبه مهر و امضاء شود ) در صورت موجود بودن ، سپرده بانکی.)
 • ترجمه گواهی تایید بیمه شده توسط کارفرما از سازمان تامین اجتماعی
 • در صورت دارا بودن ترجمه جواز کسب / پروانه بهره برداری / پروانه وکالت / کارت بازرگانی / پروانه دائم پزشکی / کارت نظام پزشکی / پروانه مطب / روزنامه رسمی یا آگهی تاسیس / آگهی تغییرات.
 • آدرس منزل / محل کار/ شماره تلفن منزل و محل کار
 • فرزندان زیر 18 سال که به همراه یکی از والدین سفر و یا درخواست ویزا دارند ، الزاما" بایستی از پدریا مادر که همراه آنها سفر و یا درخواست ویزا ندارند ، موافقت نامه محضری مبنی بر رضایت برای سفر که ترجمه آن به تایید دادگستری برسد .

یاد آوری :

 • متقاضیانی که که قبلا از سفارت ایتالیا سابقه اخذ ویزا داشته اند ، ارائه مدارک مجدد برای درخواست جدید الزامی می باشد.
 • امضاء فرم درخواست روادید الزاما توسط شخص متضاضی انجام می پذیرد.
 • ضمانت نامه بانکی به مبلغ 50/000/000تومان