تور فرانسه ۴ شب

کد تور : Hirman_78

  • تور در تاریخ های رفت ۲۸ اردیبهشت و ۴ -۱۸-۲۵ خرداد موجود می باشد.
تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۲/۲۱
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۲/۲۶
مدت اقامت : ۵ و ۶
سفر هوایی : ایران ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۶-۱۲ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
/ Paris / BB
Standard
۵شب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+
۶۹۰ یورو
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+
۹۹۰ یورو
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
+
۵۹۰ یورو
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۹۰ یورو
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
/ BB
Standard
۵شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+
۶۹۰ یورو
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+
۹۹۰ یورو
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
+
۵۹۰ یورو
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۹۰ یورو
به اشتراک بگذارید: