تور فرانسه ۷ شب

کد تور : Hirman_77

  • تور در تاریخ های رفت ۲۸ اردیبهشت و ۴ -۱۱-۱۸-۲۵ خرداد موجود می باشد.
  • در تاریخ ۱۱ خرداد با ۱۰۰ یورو افزایش نرخ می باشد.
تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۲/۲۱
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۲/۲۸
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : ایران ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۶-۱۲ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
/ Paris / BB
Standard
۷شب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+
۹۹۰ یورو
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱,۴۹۰ یورو
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
+
۸۹۰ یورو
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۹۰ یورو
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
/ BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+
۹۹۰ یورو
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱,۴۹۰ یورو
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
+
۸۹۰ یورو
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۹۰ یورو
به اشتراک بگذارید: