تور۵شب دبی نوروزی

کد تور : Hirman_5

تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تاریخ برگشت : ۱۳۹۹/۱/۱۵
مدت اقامت : ۵ و ۶
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
sun sands downtown / Dubai / BB
Standard
۵شب
۵,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۶۵,۰۰۰ تومان - ۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان
۲
Al Jawhaara Garden / Dubai / BB
Standard
۵شب
۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان
۳
signature al barsha / Dubai / BB
Standard
۵شب
۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان
۴
Cassel Al Barsha / Dubai / BB
Standard
۵شب
۷,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان
۵
moscow / Dubai / BB
Standard
۵شب
۷,۵۶۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان
۶
mercure dubai / Dubai / BB
Lux
Standard
۵شب
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان
۷
ALOFT CITY CENTER DEIRA / Dubai / BB
Top
Standard
۵شب
۸,۳۱۵,۰۰۰ تومان ۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان
۸
RAMADA / Dubai / BB
Standard
۵شب
۸,۵۷۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۲۶۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان
۹
Novotel Al Barsha / Dubai / BB
Standard
۵شب
۸,۶۷۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان
۱۰
al bandar rotana / Dubai / BB
Standard
۵شب
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۲۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان
۱۱
crowne plaza dubai / Dubai / BB
Standard
۵شب
۹,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان
۱۲
Shangri-La / Dubai / BB
Standard
۵شب
۱۰,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۱۶,۳۰۵,۰۰۰ تومان ۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۵شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۶۳۵,۰۰۰ تومان
۷,۴۶۵,۰۰۰ تومان
-
۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۵شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۵شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۵شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۵۳۵,۰۰۰ تومان
۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۳۵,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
moscow / BB
Standard
۵شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۵۶۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۴۵,۰۰۰ تومان
۶,۴۶۵,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
mercure dubai / BB
Lux
Standard
۵شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۵شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۳۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۶۵,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
RAMADA / BB
Standard
۵شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۵۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۲۶۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۵شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۶۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۴۸۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۵شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۴۲۵,۰۰۰ تومان
۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۵شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۳۸۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Shangri-La / BB
Standard
۵شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰,۵۸۵,۰۰۰ تومان
۱۶,۳۰۵,۰۰۰ تومان
۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان- ویزا - ۵ شب و ۶ روز - اقامت هتل بر اساس سرویس - بیمه مسافرتی سامان - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان
- گذرنامه به حداقل ۶ ماه اعتبار
اسکن پاسپورت-اسکن شناسنامه-اسکن دوروی کارت ملی-یک قطعه عکس۳*۴
تاریخ ۲۹ اسفند ۳۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد. تاریخ ۱ و ۲ و ۳ فروردین ۵۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد. تاریخ ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ فروردین ۳۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد.