تور سوییس ۲۵ خرداد

کد تور : Hirman_333

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۳/۲۵
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۳/۳۱
مدت اقامت : ۶ و ۷
سفر هوایی : ترکیش
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
مشخصات هتل /
به اشتراک بگذارید: