تور آنتالیا ویژه ۱۱ خرداد

کد تور : Hirman_329

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۳/۹
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۳/۱۵
مدت اقامت : ۶ و ۷
سفر هوایی : سان اکسپرس
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
22:00
ساعت رفت
12:45
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
lara dinc / Antalya / BB
Standard
۶شب
۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲
Cender / Antalya / BB
Standard
۶شب
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳
lara family club / Antalya / BB
Standard
۶شب
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴
ramada resort lara / Antalya / BB
Standard
۶شب
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵
wind of lara / Antalya / BB
Top
Standard
۶شب
۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶
orang county / Antalya / BB
Standard
۶شب
۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۷
Barut Lara / Antalya / BB
Standard
۶شب
۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
lara dinc / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Cender / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
wind of lara / BB
Top
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Barut Lara / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
بلیط رفت و برگشت پرواز مستقیم سان اکسپرس
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان ​
​ ​ بیمه مسافرتی
مدرک شناسایی معتبر گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار
- مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج به عهده مسافر میباشد.