تور استانبول ۱۱ خرداد

کد تور : Hirman_324

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۳/۱۱
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۳/۱۵
مدت اقامت : ۴ و ۵
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
06:50
ساعت رفت
20:50
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Top Kapi / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۲
Sabena / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳
Golden Hill / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۴
Icon / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۵
Grand Emin / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۶
Riva / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۷
Dedeman / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۸
Lares Park / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۹
Avantgard / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰
Grand cevahir / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱
Ramada merter / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Elysium / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sabena / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Icon / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Grand Emin / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Riva / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Dedeman / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Lares Park / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Avantgard / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Elysium / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
  • بلیط رفت و برگشت به استانبول با پرواز ایران ایر
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
پاسپورت با ۷ ماه اعتبار
  • پرداخت ۵۰ درصد مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی است 
  • مسئولیت کنترل پاسپ.رت به عهده مسافر میباشد و آژانس هیرمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج مسافر ندارد