تور استانبول ۱۱ خرداد

کد تور : Hirman_323

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۳/۱۱
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۲/۱۸
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : ایران ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
06:45
ساعت رفت
09:50
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sabena / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲
topkapi / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۳
Golden Hill / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۴
White Monarch / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۵
Alfa / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۶
Grand Hilarium / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۷
All Season / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۸
Konak / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۹
Grand Oztanik / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰
Grand cevahir / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱
The Parma / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Golden Hill / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sabena / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
topkapi / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Alfa / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
All Season / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Konak / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
The Parma / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
بلیط رفت و برگشت به استانبول با پرواز ایران ایر
اقامت در هتل با صبحانه
بیمه مسافرتی
لیدر فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
پاسپورت با ۷ ماه اعتبار
پرداخت ۵۰ درصد مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی است 
مسئولیت کنترل پاسپ.رت به عهده مسافر میباشد و آژانس هیرمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج مسافر ندارد