تور کوالا+لنکاوی

کد تور : Hirman_321

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۳/۱۹
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۲/۲۷
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
22:00
ساعت رفت
23:00
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
sanisani/سانی / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
Bella Villa / lankavi /
Standard
۳شب
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۲۳۰
تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۴۰۰
تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۲۲۰
تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۱۷۰
تومان
+
۰ دلار
۲
Federal / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
Bella Villa / lankavi /
Standard
۳شب
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۳۲۵
تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۵۷۰
تومان
+
۰ دلار
-
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۲۱۰
تومان
+
۰ دلار
۳
novotelnovotel/نووتل / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
Century / lankavi /
Standard
۳شب
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۳۶۰
تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۶۳۵
تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۳۳۰
تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۲۲۹
تومان
+
۰ دلار
۴
Impiana KLCCImpiana KLCC/ایمپیانا کی ال سی سی / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
Century / lankavi /
Standard
۳شب
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۳۹۵
تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۶۸۰
تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۳۵۰
تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۲۳۰
تومان
+
۰ دلار
۵
Pacefic Express / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
Berjaya Langkawi / lankavi /
Standard
۳شب
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۴۴۵
تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۸۳۰
تومان
+
۰ دلار
-
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۲۵۵
تومان
+
۰ دلار
۶
Renaissance East Renaissance East /رنوسانس است / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
Berjaya Langkawi / lankavi /
Standard
۳شب
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۴۹۰
تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۸۸۰
تومان
+
۰ دلار
-
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۳۷۰
تومان
+
۰ دلار
۷
SheratonSheraton/شراتون / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
Tanjug Rhu / lankavi /
Standard
۳شب
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۵۳۵
تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۹۵۵
تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۴۹۵
تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۲۹۵
تومان
+
۰ دلار
۸
Grand MillenniumGrand Millennium/گرند میلنیوم / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
Meritus / lankavi /
Standard
۳شب
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۶۱۰
تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۱,۱۰۰
تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۵۴۰
تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۳۲۰
تومان
+
۰ دلار
۹
JW Marriot / kuala lampur / BB
Standard
۴شب
Andeman / lankavi /
Standard
۳شب
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۷۱۰
تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۱,۲۹۵
تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۶۶۰
تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
شب اضافی
۳۶۵
تومان
+
۰ دلار
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
sanisani/سانی / BB
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Federal / BB
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
-
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
novotelnovotel/نووتل / BB
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
-
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
-
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
SheratonSheraton/شراتون / BB
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
JW Marriot / BB
Standard
۴شب
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
به اشتراک بگذارید: