تور دبی پرواز ایران ایر ۲ خرداد

کد تور : Hirman_300

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۳/۲
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۲/۵
مدت اقامت : ۳ و ۴
سفر هوایی : ایران ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
08:00
ساعت رفت
21:00
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sadaf / Dubai / BB
Standard
۳شب
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲
Empire / Dubai / BB
Standard
۳شب
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳
Phoeinx / Dubai / BB
Standard
۳شب
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴
Ibis Al Barsha / Dubai / BB
Standard
۳شب
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان - -
۵
abjargrand / Dubai / BB
Standard
۳شب
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶
Saffron Boutique / Dubai / BB
Standard
۳شب
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷
Crowne Plaza Direah / Dubai / BB
Standard
۳شب
۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸
Novotel Al Barsha / Dubai / BB
Standard
۳شب
۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۹
W Dubi Habtor / Dubai / BB
Standard
۳شب
۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان - -
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sadaf / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Empire / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Phoeinx / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
-
-

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
abjargrand / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
-
-
به اشتراک بگذارید:
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • ویزا
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • ​​ پرواز ماهان
  • اسکن پاسپورت با ۷ ماه اعتبار
  • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر میباشد و آژانس هیرمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج مسافر ندارد