تور تفلیس + باتومی ۷ شب

کد تور : Hirman_232

 • تا ۱۰ اردیبهشت هر شنبه و سه شنبه پرواز رفت موجود می باشد.
تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۱/۲۸
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۲/۴
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : ایران ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
20:05
ساعت رفت
22:25
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۶-۱۲ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Marsel / Tbilisi / BB
Top
Standard
۴شب
Grand Royal / Batumi / BB
Top
Standard
۳شب
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۲
Betlem / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
Legacy / Batumi / BB
Standard
۴شب
۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳
Iveria Inn / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
Grand Georgian / Batumi / BB
Standard
۴شب
۲,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۴
Rogalux / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
Legacy / Batumi / BB
Standard
۴شب
۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۵
City Center / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
Euphoria / Batumi / BB
Standard
۴شب
۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۶
IOTA / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
Euphoria / Batumi / BB
Standard
۴شب
۳,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۷
Preference Hualing / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
Sky Tower / Batumi / BB
Standard
۴شب
۳,۶۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۸
IOTA / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
Sheraton / Batumi / BB
Standard
۴شب
۴,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Marsel / BB
Top
Standard
۴شب
Grand Royal / BB
Top
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
۲,۶۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۹۳۵,۰۰۰ تومان
۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Betlem / BB
Standard
۳شب
Legacy / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان
۳,۲۳۵,۰۰۰ تومان
۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Iveria Inn / BB
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۵۸۵,۰۰۰ تومان
۲,۷۳۵,۰۰۰ تومان
۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Rogalux / BB
Standard
۳شب
Legacy / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان
۳,۹۸۵,۰۰۰ تومان
۲,۵۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Euphoria / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان
۴,۵۸۵,۰۰۰ تومان
۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
IOTA / BB
Standard
۳شب
Euphoria / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۵۳۵,۰۰۰ تومان
۵,۴۳۵,۰۰۰ تومان
۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Sky Tower / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۶۸۵,۰۰۰ تومان
۵,۵۸۵,۰۰۰ تومان
۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
IOTA / BB
Standard
۳شب
Sheraton / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۴,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۶,۹۳۵,۰۰۰ تومان
۴,۰۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
 • بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر
 • اقامت در هتل با صبحانه 
 • لیدر فارسی زبان 
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ترانسفر بین شهری
 • بیمه مسافرتی
 • پاسپورت با ۷ ماه اعتبار
 • نرخ کودک زیر ۲ سال ۲۹۰,۰۰۰ تومان بوده 
 • پرداخت ۵۰ % هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
 • پرواز و هتل به صورت چارتر و گارانتی می باشد و غیر قابل استرداد می باشند.
 • در صورت ندادن ویزا از طرف سفارت به هریک از مسافرین (خانواده) بقیه موظف به انجام تور می باشند در غیر اینصورت هزینه طبق قوانین ایرلاین و هتل محاسبه میگردد.