ازمیر ۶ اردیبهشت

کد تور : Hirman_226

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۲/۶
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۱/۱۴
مدت اقامت : ۶ و ۷
سفر هوایی : قشم ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
23:55
ساعت رفت
03:00
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۶-۱۲ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
kaya prestige / İzmir / BB
Standard
۶شب
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲
Karaca Izmir / İzmir / BB
Standard
۶شب
۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۳
Ramada plaza / İzmir / BB
Standard
۶شب
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۴
Double tree by holton / İzmir / BB
Standard
۶شب
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۵
Hilton Garden / İzmir / BB
Standard
۶شب
۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۶
Hilton Izmir / İzmir / BB
Standard
۶شب
۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷
Renaissance / İzmir / BB
Standard
۶شب
۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸
Wynham / İzmir / BB
Standard
۶شب
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹
Swissotel / İzmir / BB
Standard
۶شب
۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Wynham / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Swissotel / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
  • اقامت در هتل با توجه به خدمات هتل
  • بلیط رفت و برگشت 
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فارسی زبان
  • پاسپورت با ۷ ماه اعتبار
پرداخت ۵۰ درصد مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی است 
مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر میباشد و آژانس هیرمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال ممنعوعیت خروج مسافر ندارد.