آنتالیا تابستان ۹۷

کد تور : Hirman_161

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۱/۱۷
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۱/۲۳
مدت اقامت : ۶ و ۷
سفر هوایی : پگاسوس
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
11:05
ساعت رفت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۶-۱۲ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Lara Hadrianus / Antalya / BB
Standard
۶شب
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲
Grand Park Lara / Antalya / BB
Standard
۶شب
Kervansaray Lara / Antalya /

۶شب
۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳
Sherwood Dreams / Antalya / BB
Standard
۶شب
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴
orang county / Antalya / BB
Standard
۶شب
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۵
adalya elite / Antalya / BB
Standard
۶شب
bia lara / Antalya /

۰شب
Sherwood Breezes / Antalya /

۰شب
Titanic Deluxe / Antalya /

۰شب
۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶
Ice Green Place / Antalya / BB
Standard
۷شب
۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷
Rixos Sungate / Antalya / BB
Standard
۷شب
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۸
voyage belek / Antalya / BB
Standard
۷شب
۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۹
Ela Quality / Antalya / BB
Standard
۷شب
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۱۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۰۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب

۰شب

۰شب

۰شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
  • بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آتا (به مقصد دنیزلی ) و یا قشم ایر 
  • شش شب اقامت در هتل با توجه به خدمات هتل 
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • پاسپورت با ۷ ماه اعتبار
  • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر میباشد وآژآنس هیرمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج مسافر ندارد
  • پرداخت ۵۰ درصد مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی است
  • بار مجاز مسافر ۳۰ کیلو میباشد
  • استفاده از راهنما  خارج از برنامه تعیین شده با توافق مسافر صورت میگیرد و آژانس هیرمان در این مورد پاسخگو نیست