تور ۳ شب تفلیس ۲۵ آبان

کد تور : Hirman_1160

تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۸/۲۸
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۹/۱
مدت اقامت : ۳ و ۴
سفر هوایی : تابان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
15:00
ساعت رفت
18:00
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
like / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان -
۲
Polo / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان -
۳
2005 / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان -
۴
Sky Georgia / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان -
۵
eurolux / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۱,۶۵۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان -
۶
guru / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان -
۷
IOTA / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان -
۸
sheraton / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
125 / Tbilisi /

۰شب
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان -
۹
Radisson Blu Iveria / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان -
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
like / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
-

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Polo / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
-

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
2005 / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
-

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
-

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
eurolux / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۶۵۵,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
-

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
guru / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
-

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
IOTA / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
-

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
sheraton / BB
Standard
۳شب
125 /

۰شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان
-

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان
-
به اشتراک بگذارید:
بلیت رفت و برگشت،۳شب اقامت در هتل های سه تا پنج ستاره،ترانسفر فرودگاهی،گشت شهری،بیمه مسافرتی،راهنمای مجرب
پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار