تور۷شب بانکوک+پاتایا۴آذر

کد تور : Hirman_1159

تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۹/۴
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۹/۱۲
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
21:45
ساعت رفت
23:35
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
hp hotel / Bangkok / BB
Standard
۳شب
a and m villa / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲
h residence / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Piyada Residence Pattaya / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۳
the seasons / Bangkok / BB
Standard
۳شب
mind resort / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴
Miramar / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Beston / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵
ibis / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Ibis / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶
Myhote / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Golden Beach / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
Bangkok Palace / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Standard
۴شب
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸
Ramada D MA / Bangkok / BB
Standard
۳شب
balihai bay pattaya / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۹
prince palace hotel / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Pattaya Seaview / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰
prince palace hotel / Bangkok / BB
Standard
۳شب
Pattaya Seaview / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۱۱
eastin makkasan / Bangkok / BB
Standard
۳شب
vista / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲
avani atrium bankok / Bangkok / BB
Top
Standard
۳شب
citrus grand hotel / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
THE BERKELY / Bangkok / BB
Standard
۳شب
garden cliff resort / Pattaya / BB
Standard
۴شب
۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
grand sukhumrit / Bangkok / BB
Standard
۳شب
zign pattaya / Pattaya / BB
Top
Standard
۴شب
۱۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
hp hotel / BB
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Miramar / BB
Standard
۳شب
Beston / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
ibis / BB
Standard
۳شب
Ibis / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Myhote / BB
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
vista / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
zign pattaya / BB
Top
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
بلیط رفت و برگشت ویزا ترانسفر فرودگاهی و بین شهری ۷ اقامت با صبحانه سیم کارت اعتباری لیدر فارسی زبان گشت شهری
- پاسپورت با ۷ ماه اعتبار - کپی شناسنامه و کارت ملی - پرینت ۱ ماه آخر حساب با مهر بانک - ۱ قطعه عکس رنگی ۳*۴ - آدرس، شغل و شماره تماس مسافر
۱- نرخ تور برای کودک زیر ۲ سال ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد. ۲- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. ۳. کلیه پکیجها به صورت چارتری می باشد و در صورت کنسلی از طرف مسافرین عزیز سوخت کامل می باشد.