سریلانکا (کلمبو+بنتوتا) ویژه نوروز ۹۹

کد تور : Hirman_11

 • تاریخ رفت: ۲ فروردین
تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۱۱/۲
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۱۱/۸
مدت اقامت : ۶ و ۷
سفر هوایی : قشم ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
06:00
ساعت رفت
13:30
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
THE PORT VIEW CITY / kolombo / BB
Standard
۲شب
HIBISCUSS / bentoota / BB
Standard
۴شب
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۲۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۳۸۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۱۸۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۸۰ دلار
۲
global tower / kolombo / BB
Standard
۲شب
coco royal beach / bentoota / BB
Standard
۴شب
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۵۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۳۸۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۱۸۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۸۰ دلار
۳
grand oriental / kolombo / BB
Standard
۲شب
ocean queen / bentoota / BB
Standard
۴شب
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۵۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۳۸۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۱۸۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۸۰ دلار
۴
ozo colombo / kolombo / BB
Standard
۲شب
turyaa kalutara / bentoota / BB
Standard
۴شب
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۸۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۴۵۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۱۸۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۸۵ دلار
۵
max fairway / kolombo / BB
Standard
۲شب
turyaa kalutara / bentoota / BB
Standard
۴شب
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۸۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۴۵۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۱۸۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۸۵ دلار
۶
global tower / kolombo / BB
Standard
۲شب
mermaid hotel / bentoota / ALL
Standard
۴شب
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۳۶۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۶۴۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۳۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۱۸۰ دلار
۷
ozo colombo / kolombo / BB
Standard
۲شب
turyaa kalutara / bentoota / ALL
Standard
۴شب
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۴۱۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۶۹۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۵۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۱۹۵ دلار
۸
cinnamon lake side / kolombo / BB
Top
Standard
۲شب
heritance ahungalle / bentoota / ALL
Standard
۴شب
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۴۸۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۷۸۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۷۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۱۵ دلار
۹
cinnamon grand / kolombo / BB
Standard
۲شب
riu hotel / bentoota / ALL
Standard
۴شب
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۵۴۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۹۲۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۳۱۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۴۰ دلار
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۲شب
HIBISCUSS / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۲۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۳۸۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۱۸۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۸۰ دلار

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۲شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۵۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۳۸۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۱۸۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۸۰ دلار

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۲شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۵۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۳۸۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۱۸۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۸۰ دلار

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۲شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۸۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۴۵۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۱۸۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۸۵ دلار

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۲شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۸۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۴۵۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۱۸۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۸۵ دلار

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۲شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۳۶۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۶۴۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۳۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۱۸۰ دلار

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۲شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۴۱۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۶۹۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۵۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۱۹۵ دلار

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۲شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۴۸۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۷۸۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۷۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۱۵ دلار

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۲شب
riu hotel / ALL
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۵۴۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۹۲۵ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۳۱۰ دلار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
+
۲۴۰ دلار
به اشتراک بگذارید:
 • بلیط رفت و برگشت با قشم ایر
 • ۲ شب کلمبو + ۴ شب بنتوتا هتل
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • گشت شهری
 • لیدر محلی 
 • پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
 •  مسیولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد
 • بار مجاز : ۲۰ کیلوگرم
 • نرخ کودک زیر ۲ سال ۱/۹۵۰/۰۰۰ میباشد
 • برای افراد بالای ۶۰ سال ، هزینه بیمه به عهده مسافر الزامیست
 • ویزای سریلانکا در بدو ورود مساافر بع فرودگاه کلمبو صادر شده و مبلغ ۴۰ دلار از مسافر دریافت میگردد
 • هتل های ساحلی همه به صورت صبحانه ، ناهار ، شام میباشد