تورهای ایتالیا / Italy
 • مدارک ویزای ایتالیا

  • اصل گذرنامه بین المللی باحداقل یکسال اعتبارلطفا محل امضاء دارنده گذرنامه امضاء گردد. (
  • دو قطعه عکس 4 * 3  رنگی زمینه سفید ) حتی همراهان و کودکان (
  • ترجمه کامل شناسنامه متقاضی .
  • ترجمه کامل اسناد اموال غیر منقول بنام متقاضی و یا همسر .
  • تمکن + ریز پرینت 3 ماهه با مانده حساب 40/000/000تومان برای هر نفر، پرینت بایستی توسط  رئیس شعبه مهر و امضاء شود ) در صورت موجود بودن ، سپرده بانکی.)
  • ترجمه گواهی تایید بیمه شده توسط کارفرما از سازمان تامین اجتماعی
  • در صورت دارا بودن ترجمه جواز کسب / پروانه بهره برداری / پروانه وکالت / کارت بازرگانی / پروانه دائم پزشکی / کارت نظام پزشکی / پروانه مطب / روزنامه رسمی یا آگهی تاسیس / آگهی تغییرات.
  • آدرس منزل / محل کار/ شماره تلفن منزل و محل کار
  • فرزندان زیر 18 سال که به همراه یکی از والدین سفر و یا درخواست ویزا دارند ، الزاما" بایستی از پدریا مادر که همراه آنها سفر و یا درخواست ویزا ندارند ، موافقت نامه محضری مبنی بر رضایت برای سفر که ترجمه آن به تایید دادگستری برسد .

  یاد آوری :

  • متقاضیانی که که قبلا از سفارت ایتالیا سابقه اخذ ویزا داشته اند ، ارائه مدارک مجدد برای درخواست جدید الزامی می باشد.
  • امضاء فرم درخواست روادید الزاما توسط شخص متضاضی انجام می پذیرد.
  • ضمانت نامه بانکی به مبلغ 50/000/000تومان