تور اینترلاکن / Interlaken
اینترلاکن تفرجگاهی سنتی در کوهستان برنز اُبرلند از بخش مرکزی سوییس است. این شهر در دره ای باریک میان آب های سبز رنگ دریاچه “Thun” و دریاچه برینز واقع شده که خانه های چوبی قدیمی آن در هر دو سمت رودخانه “Aare” دیده می شوند.
کوه های اطراف آن با جنگل های متراکم، یخچال ها و چمنزارهای آلپ احاطه شده و مسیرهای اسکی و پیاده روی زیادی دارد.