سفارت کشور ایتالیا

تلفن : 6955 6672 021
فکس : 66726961 021
وب سایت : http://www.ambteheran.esteri.it/Ambasciata_Teheran
پست الکترونیک : segreteria.teheran@esteri.it
آدرس : تهران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۶۸/۷۹ قرار دارد.
توضیحات :