فرودگاه سابیها

کشور : ترکیه
شهر : استانبول
تلفن : 902165888000
وب سایت : https://www.sabihagokcen.aero/homepage
آدرس : ترکیه - استانبول